PRAKTIJKBOEK BOUWBESLUIT 2012 PDF

Eggink-Eilander ing. De bij toepassing van art. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de afwezigheid van eventuele druk fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden auteur s , redacteur en en uitgever deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden. All rights reserved.

Author:JoJokree Zulujinn
Country:Djibouti
Language:English (Spanish)
Genre:Politics
Published (Last):26 June 2008
Pages:195
PDF File Size:2.11 Mb
ePub File Size:16.93 Mb
ISBN:990-2-35971-988-6
Downloads:36294
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MezilabarAlle productspecificaties Samenvatting Met dit praktijkboek kunt u zich de nieuwe systematiek van Bouwbesluit snel eigen maken. Bij de herziening van het Bouwbesluit is een aantal wijzigingen doorgevoerd die het noodzakelijk maken om het besluit grondig te bestuderen. Zo is een wijziging in gebieden doorgevoerd, zijn diverse termen en begrippen gewijzigd en is de methodiek van de brandveiligheidsvoorschriften ingrijpend gewijzigd.

Een andere opvallende wijziging is de betekenis van rechtens verkregen niveau, die sterk afwijkt van wat u van Bouwbesluit gewend was. Gelijktijdig is de mogelijkheid van het verlenen van ontheffing bij een verbouwing afgeschaft. Een eveneens opvallende wijziging is de personenbenadering die nu in Bouwbesluit is doorgevoerd. Bij deze ingrijpende herziening kunt u het onderhavige praktijkboek, dat is opgesteld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, goed gebruiken om wegwijs te worden in Bouwbesluit U kunt het Praktijkboek Bouwbesluit zien als een studieboek om de nieuwe materie eigen te maken.

Deze editie van het praktijkboek is afgestemd op de voorschriften van Bouwbesluit die sinds 1 januari gelden. Bovendien zijn in deze editie de komende wijzigingen van Bouwbesluit die naar verwachting voor een deel binnenkort en voor de rest op 1 juli in werking zullen treden herkenbaar opgenomen.

Het praktijkboek is bij uitstek geschikt als naslagwerk en voor zelfstudie, maar kan ook goed in cursusverband worden gebruikt.

GFORCE MINIMONSTA MANUAL PDF

Praktijkboek Bouwbesluit 2012

.

68332 MICROCONTROLLER PDF

The Netherlands

.

Related Articles