MARIJA TODOROVA IMAGINARNI BALKAN PDF

Goltill This single location in South Australia: Miljana marked it as to-read Nov 02, Betweenshe also led an international research team of scholars on the project: You may send this item to up to five recipients. Ivan marked it as to-read May 03, Allow this favorite library to be seen by others Keep this favorite library private. Please re-enter recipient e-mail address es. Her book Imagining the Balkans has been translated into fourteen languages. Your request to send this imaginzrni has been completed. Learn more about Amazon Prime.

Author:Tukazahn Kegul
Country:Canada
Language:English (Spanish)
Genre:Sex
Published (Last):9 April 2017
Pages:10
PDF File Size:9.81 Mb
ePub File Size:9.95 Mb
ISBN:154-9-41764-856-9
Downloads:50487
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NitilarMarija Todorova Marija Todorova, profesor istorije na univerzitetima Illinois i Urbana - Champaign, rodjena je i odrasla u Bugarskoj, gde je studirala istoriju i englesku filologiju na Univerzitetu u Sofiji. Posle specijalizacije u Oksfordu, Moskvi i Sankt-Peterburgu, odbranila je doktorsku tezu o reformistickom pokretu u Otomanskom carstvu u Na Katedri za istoriju u Sofiji predavala je otomansku i balkansku istoriju.

U njene radove spadaju i ""Izabrani izvori za istoriju Balkana od Od Neke od njenih knjiga su Engleska, Rusija i tanzimat, Izabrani izvori za istoriju Balkana od Tema kojom je zaokupljena poslednjih godina je nacionalizam i njegova simbolika. Mislite da politika ne koristi nauku u svoje svrhe? Vodile su se velike rasprave na tu temu upravo povodom Balkana. Da, bilo je mnogo reakcija. Kolumbija je organizovala forum intelektualaca na tu temu.

Ali, iako je bilo tako — kakve to ima veze? Potom, nema nikakve sumnje da Zapad radije reaguje na probleme u Evropi nego negde drugde. Ako je pitanje zapravo da li postoji politika koja nema dvostruke standarde, odgovor je da najverovatnije ne postoji. Ovo su bili Srbi, a ne Izraelci. Ili severnom Iraku, Kurdistanu? Ne verujem da zaista postoji ideja o "Velikoj Albaniji". Veze se obnavljaju.

Da li postoji liberalan nacionalizam? Zapravo, ne mislim da ima puno toga novog u studijama o nacionalizmu. Evropska unija je u tom smislu veoma zanimljiv projekat. Da li u tom smislu Evropa menja svoju percepciju Balkana?

Mislim da je nakon intervenisanja Evrope i Amerike To je veoma opasno. Da li je Evropa uvezla taj diskurs iz Amerike ili je to njen proizvod?

Ne, to je sasvim evropski proizvod. Prva generacija imigranata u Zapadnu Evropu bila je mnogo bolje asimilovana nego druga, i taj problem je sada radikalizovan.

Kako promeniti Balkan? Da li ga treba menjati? Da, Balkan treba menjati i odozdo i odozgo. Ja pri tom ne zagovaram da Balkan postane ne-Balkan.

Neke od mojih kolega u Bugarskoj govore o kreiranju balkanskog identiteta. I to je deo prihvatanja drugog, to usvajanje malih stvari. Identitetu ne treba uvek davati privilegiju nacionalnog, jer on nije jedini marker. Tada treba da se borimo protiv njih. On je krenuo od odnosa unutar Jugoslavije u kojoj su Albanci bili jedini koji nisu bili Jugosloveni.

U pitanju je najednostavniji nacionalizam, kao u Palestini. Ali, ja to tako vidim. Ali, raspadom Jugoslavije, nenamernim posledicama i posebno odlukom da Jugoslavija bude bombardovana Od tog trenutka, Zapad je na Balkanu i tako je i Balkan na Zapadu. Pre toga nije bilo ni razgovora o Rumuniji i Bugarskoj, a sada su deo Evropske unije.

Dakle, stereotipi o Balkanu kao uzburkanom i nasilnom regionu odredili su dobrim delom politiku Zapada? Stereotipi su odigrali svoju ulogu.

Ima i dobrih stereotipa. I kada govorimo o Zapadu ili o srednjoj Evropi, i to su stereotipi. Koliko Balkan nestaje kao region i koliko je geografski i teorijski deo globalnog sveta? I dalje Balkan postoji kao geografski prostor, sa svojim istorijskim osobenostima.

Vidite kako je u usponu kulturni nacionalizam. To je zanimljivo. To je pitanje izbora. Balkan je i metafora? Nemcima je trebalo 20 godina.

GARMIN 265WT MANUAL PDF

Marija Todorova: "Zapad svoje probleme prebacuje na Balkan"

Od Neke od njenih knjiga su Engleska, Rusija i tanzimat, Izabrani izvori za istoriju Balkana od Tema kojom je zaokupljena poslednjih godina je nacionalizam i njegova simbolika. Mislite da politika ne koristi nauku u svoje svrhe?

TDA1006 PDF

Imaginarni Balkan

.

Related Articles