KEUZEGIDS HBO VOLTIJD 2013 PDF

NB: dit jaar zijn nergens meer in de gids masteropleidingen vermeld. Ook voor deeltijdmasters verwijzen we naar de Keuzegids Masters die in april verschijnt. In deze Keuzegids zijn alleen opleidingen opgenomen die officieel geaccrediteerd en geregistreerd zijn. Deze cijfers bevatten echter zeer veel hiaten te bevatten.

Author:Mibar Daimi
Country:Chile
Language:English (Spanish)
Genre:Video
Published (Last):27 September 2013
Pages:117
PDF File Size:19.97 Mb
ePub File Size:12.76 Mb
ISBN:837-7-32702-346-7
Downloads:20350
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DoumiNB: dit jaar zijn nergens meer in de gids masteropleidingen vermeld. Ook voor deeltijdmasters verwijzen we naar de Keuzegids Masters die in april verschijnt. In deze Keuzegids zijn alleen opleidingen opgenomen die officieel geaccrediteerd en geregistreerd zijn. Deze cijfers bevatten echter zeer veel hiaten te bevatten.

Bij scholen met meer vestigingen is alleen geen uitsplitsing mogelijk. Populatiecijfers volgens NSE Op basis hiervan is een schatting gemaakt van de instroom. Hierdoor krijgt de lezer toch een indruk van de omvang van de opleiding. Collegegeld deeltijd Bron: opgaven instellingen. De gidsredactie heeft deze gegevens zelf verzameld uit opgaven van instellingen.

Over de deeltijdopleidingen in het WO zijn deze statistieken niet beschikbaar. Wij gebruikten de cijfers van jaargang en Bij grote opleidingen instroom 20 of hoger zijn alleen de gegevens van het laatste jaar gebruikt. Bij kleinere opleidingen zijn gegevens van twee jaren gebundeld. Dit is steeds in voetnoten vermeld.

Geslaagd na 5 jaar Dit betreft het aantal geslaagden van jaargang en bij grote opleidingen alleen dat binnen vijf jaar een bachelordiploma heeft behaald. Dit percentage is gecorrigeerd voor de uitval na 1 jaar bij dezelfde jaargangen.

De statistieken zijn als volgt omgerekend naar een 5-puntsschaal: NB: voor duale opleidingen golden enigszins aangepaste normen. In enkele gevallen zijn cijfers van deeltijd- en duale varianten gecombineerd. De redactie van de Keuzegids heeft uit deze oordelen een selectie gemaakt. Van bijna honderd vragen zijn er ruim dertig, die een solide oordeel over de kwaliteit van deeltijd- en duale opleidingen mogelijk maken.

Deze zijn gebundeld in 7 issues waarop een opleiding kan scoren: De deelaspecten per issue zijn vermeld in het schema op de pagina "Hoe werkt de ranking?

Een meer gedetailleerde verantwoording van de gehanteerde procedures is te vinden bij de uitleg over de Keuzegids Hbo Voltijd. De studentenoordelen zijn gegeven volgens een 5-puntsschaal. Deze geven aan of een opleiding dichtbij het landelijke hbo- of wo-gemiddelde scoort, of daar ver boven of onder zit.

Voor de plussen en minnen zijn de onderstaande normen gehanteerd. De klassenbreedtes zijn gebaseerd op de standaarddeviaties van de gemiddelde scores per opleiding. Voor alle duidelijkheid is de gecorrigeerde kolom geel gemarkeerd.

ATMOSPHERIC THERMODYNAMICS BOHREN PDF

KEUZEGIDS HBO VOLTIJD 2013 PDF

Consequently, classes are kept small and every student has his own study career coach. Schrijf je in voor de ochtendnieuwsbrief van NU. Hogeschool Zeeland in Vlissingen. As an international student you will find yourself in the classroom with students from many other nationalities. Second place, just like last year. Maandag 31 december This is the best way to get to know other cultures. Programmes at HZ are flexible and individually tailored.

LUCIFERA FUMETTO PDF

Keuzegids HBO Voltijd 2013

.

Related Articles